Max Igan om situasjonen...

First published at 21:28 UTC on January 18th, 2022.

Her er den australske filosofen, musikeren og varsleren Max Igan. Han forklarer elegant hvor menneskeheten befinner seg i dag, hvem som styrer begivenhetenes gang og hvordan holde seg selv flytende selv om undertrykkende krefter forsøker dukke oss u…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over