2020-07-08 Prezydent: wirus został zaplanowany PGN

First published at 11:35 UTC on July 10th, 2020.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdząc, że rzeczy w mediach i mediach głównego nurtu często nie są takie, jak pr…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over