Xeique al Harb explica conexão entre terrorismo e islamismo