Na prahu zmien 63

First published at 13:53 UTC on January 30th, 2020.

20:30 - 22:30 (27.01.2020)

Jakub Karel Berka – římskokatolický duchovní, premonstrát.
Jakub Karel Berka si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o stavu katolické církve…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over