V7. VERVOLGING, MERKTEKENS & VACCINS!

First published at 21:35 UTC on April 29th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2022/04/25/v7-vervolging-merktekens-vaccins/

De Bijbel zegt dat als je vruchten wilt dragen voor het koninkrijk van God dit samengaat met vervolging. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeve…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over