Willem Engel, Pedro Kuit, Rico Brouwer

First published at 10:26 UTC on February 18th, 2021.

Viruswaarheid: https://viruswaarheid.nl/
Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020 (BPOC 2020): https://bpoc2020.nl/
Potkaars: https://potkaars.nl/
De rechter oordeelde in kort geding tegen de Staat vandaag dat de avondklok niet mocht doorgaan. Di…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over