Pán Miko a výzva k diskusii, 2. časť. Holokaust: Kostra demokracie