Motståndsrörelsen - Almedalen 2018; intervju med en tjuv?