Frederik Jansen: Lockdown allergrootste fout in tientallen jaren!

First published at 14:10 UTC on May 25th, 2021.

"Dit is de grootste fout van de afgelopen decennia. We moeten hier onmiddellijk mee stoppen."

FVD-jongerenkandidaat Frederik Jansen beschrijft - in debat met Rene Peters (CDA) - het immense leed dat de lockdown veroorzaakt. Kijken!

► TEL…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over