Suomi nousi suosta

First published at 18:09 UTC on March 17th, 2023.

ᴊʜ₃₁

JH3one

subscribers

Viimeisen jääkauden ja varsinaisen lämpimän interglasiaalisen kauden (holoseenin) välisenä siirtymävaiheena merenpinta nousi 120 metriä, jolloin suuri osa mantereesta joutui tulvan alle 22000 vuotta sitten.

CategoryAuto & Vehicles
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over