Tegen de tirannie, voor de burger: in gesprek met Jordy Zwarts

First published at 11:51 UTC on March 10th, 2021.

- Deze video is verwijderd door YouTube -

Jordy Zwarts is oprichter van de Nationale Bond tegen Overheidszaken, een organisatie in het leven geroepen om op te komen voor de belangen van burgers tegen een falende overheid en haar beleid. Het eerste …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over