Tucker Carlson: USAs befolkning blir byttet ut under Biden-administrasjonen

First published at 15:05 UTC on July 3rd, 2021.

Her er Tucker Carlson i Fox News. På mystisk vis har Carlson blitt innvilget mandat til å kunne si nærmest hva det skulle være, og han gjør det! Her dreier det seg om storstilt illegal immigrasjon over grensa mot Mexico - en immigrasjon som det åpen…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO