S Erikou o živote 67

First published at 17:33 UTC on August 3rd, 2020.

20:30 - 22:30 (02.08.2020)

hovoriť budeme o tom istom, ako v predchádzajúcej relácii, plus pridáme praktické rady ako podporiť zdravie a pohodu dýchaním, stravou, myslením, respektíve hlavne myslením a dodáme aj dojmy z Trnavy, kde bude Daniel mode…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over