Aannames op het PCR-retractiepapier bleken waar te zijn - Rogier Louwen en Peter Borger

First published at 19:04 UTC on December 30th, 2022.

"Anderhalf jaar geleden legden we onze kritiek op de Corona PCR test voor aan Eurosurveillance. Ze zeiden: die kritiek hebben we gelezen, maar waar zijn de echte laboratoriumgegevens? Ik heb die [gegevens] hier gepresenteerd. Die veronderstelli…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO