The Great Reset - Der Große Neustart

First published at 00:56 UTC on October 24th, 2020.

Het lijkt er helaas op dat de koers van de mensheid op een dramatisch keerpunt staat. Een kleine kliek van superrijken vindt dat alles opnieuw moet worden opgestart. Maar, in wiens belang is dat allemaal?

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

BitChute needs your help! We have been deplatformed by service providers and we are in the process of moving providers. If you experience an issue this is likely the cause. Please consider helping at this critical time.