Piąta Kolumna - Sprawozdanie z prac nad analizą zawartości i działania "szczepionek" na Covid

First published at 11:59 UTC on January 18th, 2022.

Umieszczam to nagranie na swoim kanale, choć tym razem nie jestem autorką tłumaczenia (nie wiem kto jest, tłumaczenie to ukazało się na oficjalnym kanale La Quinta Columna International jednocześnie w kilkunastu językach). Ale uważam, że jest to mat…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO