[ΜΕΡΟΣ 2] - Η ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΥΣΗ 2030: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

First published at 16:59 UTC on January 11th, 2021.

Platsa

Dean Saras

subscribers

Σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εισαγωγής για την ηλιακή παύση.

Στο σημερινό επισόδειο αναφέρομαι σε κάποιες ιστορικούς περιόδους και τις καταστροφές τους, ενώ παραθέτω και δύο μαγνητοσκοπήσεις (στα αγγλικά) από δύο ανθρώπους με επιρροή…

MORE
CategorySports & Fitness
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

BigTech just purged the president of the United States and untold numbers of creators and users. We are working around the clock to keep up, but could do with extra help. Consider a $5 donation today. Thank you - BitChute.