Folkets Radio | Hotet från artificiell intelligens - fysikprofessor Max Tegmark och Per Shapiro

First published at 06:09 UTC on June 1st, 2023.

Vi måste våga tala öppet om att artificiell intelligens utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten. Det är budskapet i ett gemensamt statement från många världens ledande AI-forskare och AI-utvecklare, bland dessa maskininlärningens ”gudfäder” Ge…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over