V žádném případě

First published at 18:32 UTC on December 28th, 2020.

Originální video zde: https://www.youtube.com/watch?v=4oL00We3-Nk&list=LL&index=6
Video z 18.12.2020

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translation only

Nemusím nezbytně souhlasit se vším, o …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over