Mida teeb kaitsevägi Terviseametis, millele anti piiramatu võim viia ellu WHO direktiive?

First published at 05:36 UTC on May 23rd, 2020.

Kaitseministeeriumi osakonnajuhataja selgitab ametlikku versiooni, miks on Terviseametis koroonakriisi ajal nii palju kaitseväelasi. Kui usutav on ametlik versioon, sest tekib küsimus, et miks just kaitsevägi, miks mitte sellised suured IT riigiasut…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over