Bos als brandstof

First published at 21:18 UTC on May 22nd, 2019.

moerstaal

moerstaal

subscribers

VARA Zembla, 22 mrt 2017

Door het gebruik van fossiele energie zijn er teveel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig: overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Kolencentrales stoten megat...

MORE
CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over