HSM TV dialoog - De Waarheid over Vaccinaties

First published at 10:27 UTC on May 17th, 2020.

YouTube description
---------------------------

Onze eerste HealingSoundMovement TV ronde-tafel editie behandelt het thema 'Vaccinaties en Ware Immuniteit'. De directe aanleiding voor deze door John Consemulder georganiseerde en geproducee…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over