Bajeczka o duszku Starka

First published at 21:39 UTC on April 21st, 2021.

siła życia i uśmiechu
bajki narracje przejęła
na światowym prawdy miechu
Starkę ziemia pochłonęła
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over