Govor dr. Sabine Senčar, ginekologinje, 52. nujna seja Odbora za zdravstvo, 10. maj 2021