Сега му е времето - с нас ли си?

First published at 12:08 UTC on May 28th, 2023.

Всички ние имаме нужда от ритник в задника понякога. Е, това е днес! Ако не предприемем мерки днес, да се борим със злото, което ни заобикаля от всякъде, то много много скоро ще е прекалено късно! Глобалистите правят огромен натиск над човечеството …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO