Κουλτούρα Ψεύτικου Βιασμού Ανατέλλει

First published at 14:02 UTC on June 16th, 2019.

GREEK_MGTOW

GREEK_MGTOW

subscribers

Δεν είμαστε εδώ για να παραβιάσουμε νόμους. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε νόμους.
Έμελιν Πάνκχερστ, 1858-1928, Βρετανίδα σουφραζέτα

ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/LAW169/Η%20άμεση%20επικο...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over