Na prahu zmien 61

First published at 18:58 UTC on January 15th, 2020.

20:30 - 22:30 (13.01.2020)

Tomáš Rajnoch – gynekolog a porodník.
Tomáš Rajnoch si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o zkušenostech českého gynekologa a porodníka a o…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over