Evropský Chalífát

First published at 16:37 UTC on June 17th, 2020.

Czexit

Czexit

subscribers

Počty muslimů v Evropě raketově rostou a celé lokality jsou islamizovány. Muslimové jen čekají na závěrečný džihád, a to vše za nezájmu Evropanů, kteří svůj kontinent dobrovolně odevzdávají.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over