Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

First published at 09:52 UTC on March 18th, 2021.

Κάποιες σκέψεις σχετικά με τον "αντιρατσιστικό" νόμο, τη δημιουργία και τον λόγο ύπαρξής του.

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over