Klimaatverandering: Een gesprek met Greta | www.kla.tv/15068

First published at 17:43 UTC on October 22nd, 2019.

KlaTV-NL

KlaTV-NL

subscribers

Greetje: Er dreigt een grote, grote klimaatverandering

Stop, wacht eens Gretchen …

Greetje: Als de mens op deze manier CO₂ blijft uitstoten, zal de klimaatverandering niet langer kunnen worden tegengehouden....

Man Greetje.... heb je het nu nog...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over