Fritjof Persson i Göteborg 22 september 2019

First published at 16:21 UTC on September 26th, 2019.

Om demonstrationsrätt, yttrandefrihet och en jämförelse mellan socialism och kapitalism.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over