4 ΕΠΟΧΕΣ : 1ο ΜΕΡΟΣ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΕΒΟΛΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ