Bluetooth чиповете: око да види, ръка да пипне

First published at 14:59 UTC on May 19th, 2022.
subscribers

България става първата страна в света, в която официално е подадена жалба за нелегалните Bluetooth устройства на ваксинираните. На полицаите от районното управление на МВР в София им отнема само около 3 дни да вземат решение за пращане на делото в п…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO