De Machtspiramide - Deel 3: Machtige Tech

First published at 08:31 UTC on July 25th, 2022.

“Ken uw vijand.”

Uit “De kunst van het oorlog voeren”
Sun Tzu, Chinees krijgsheer +/- 500 v. Chr.

Naarmate je langer bezig bent met onderzoeken, je kennisbassin toeneemt
en je referentiekader verruimt, naast je voorstellingsvermogen, dan ga je steed…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over