ANIOŁY ŚMIERCI. TARGOWICA. JASNOWIDZ WOJCIECH GLANC. WIZJA NA ROK 2022

First published at 22:32 UTC on January 14th, 2022.

Nagranie z dnia 14.01.2022
Wizja na rok 2022

CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over