Dr Reiner Fuellmich, transkrypcja sesji specjalnej prawników, Norymberga 2 (cz. 1)

First published at 08:09 UTC on June 21st, 2021.

Reiner Fuellmich wraz z innymi prawnikami z całego świata organizuje specjalne sesje, którym celem jest Norymberga 2 czyli proces o znaczeniu międzynarodowym mający doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich, którzy stoją za pandemi…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over