Alle grote ideologieën verzanden in tirannie - Pieter Stuurman & Jorn Luka

First published at 12:13 UTC on June 22nd, 2021.

Wie 'Agenda 2030' onder de loep neemt, ziet dat de begrippen 'milieu' en 'klimaat' structureel als één en hetzelfde worden vermeld. Hoewel de staat van het milieu wel degelijk een tastbaar en beïnvloedbaar probleem is, …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over