”Pandemilagen är grundlagsvidrig – Sverige blir en diktatur!” Ass. professor Björn Hammarskjöld

First published at 10:47 UTC on January 11th, 2021.

NyaTider

NyaTider

subscribers

Assisterande professor Björn Hammarskjöld, numera pensionär, träder fram och varnar för att pandemilagen som regeringen vill driva igenom kan komma att strida mot svensk grundlag och EU- lag. Hammarskjöld förklarar att WHO har ändrat begreppet pande…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over