Nowa Norymberga

First published at 01:53 UTC on February 27th, 2021.

nie żydowskie Biblie
Tora czy też Koran
miłość Matki wytnie
ze Źródłem, potwora
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over