Depopulacja

First published at 04:48 UTC on October 28th, 2022.

W tym odcinku:
❇️ Trump i zabójczy dziab: wybór pomiędzy złą i gorszą opcją 🔪💉
❇️ Wakcyna osłabia siły militarne! 🪖
❇️ Szcze pionki - broń biologiczna o niskiej śmiertelności ❓❓
❇️ Prognozy dot. wyludnienia do 2025 r. 🫂

******************

Co słychać w…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over