קצין רפואה ראשי במודרנה: "אנו פורצים את תוכנת החיים"

First published at 19:34 UTC on May 24th, 2021.

אנא בקרו בערוץ שלנו Alcyon Pleiades, בכתובת הבאה: https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-he/ לצפייה בסרטונים שלנו בנושאים אלה.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.