Polskojęzyczne marionetki genetycznej bestii bafometa chcą zmodyfikować wszystkich Polaków

First published at 20:48 UTC on December 19th, 2020.

Wielu badaczy Pisma wskazuje na (wysoce prawdopodobny) starożytny, przedpotopowy, mechanizm modyfikacji ludzkiej informacji genetycznej, z punktu Boga YHWH niedozwolony, co miało być wykazane w Ks. Rodzaju 6:9, gdzie Mojżesz, odnośnie Noego, zastoso…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over