Apokalipsa 5G: Masowa zagłada (napisy PL) / 5G Apocalypse: The Extinction Event (PL subs)

First published at 07:50 UTC on November 17th, 2020.

Ten film powinien obejrzeć każdy.
Każdy, kto ma telefon komórkowy.
Każdy, kto ma dziecko lub planuje je mieć.
Każdy, kto żyje i ma nadzieję jeszcze trochę pożyć.

Jeśli tytuł filmu wydaje się nazbyt dramatyczny, to tylko do momentu gdy się tego film…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO