Koroonakriisi nähtamatud ohvrid, Eesti keeles

First published at 18:58 UTC on December 8th, 2022.
subscribers

Poliitiliste ja ebateaduslike koroonapiirangute ja sulgemistega üleregeerimise tulemuseks on lõhestatud ühiskond ja katkine majandus, kus inimõigused ja põhiseadused on tühistatud. Võtmepositsioonidel riiklikud inimsusevastaste kuritegude toimepanij…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO