Motståndsrörelsen sände live från Almedalen 2019!

First published at 09:54 UTC on July 4th, 2019.

NTV sände live från det torgmöte som hålls vid Holmen, nära kallbadhuset i Visby hamn. https://www.nordfront.se/motstandsrorelsen-sande-live-fran-almedalen-2019.smr

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over