STAROŻYTNE GIGANTYCZNE DRZEWA

First published at 21:04 UTC on December 4th, 2023.

#subscribetomychannel #support

Czy wyobrażaliście sobie kiedyś jak wyglądał świat przed Biblijnym potopem? Ziemia w czasach Noego diametralnie różniła się od tej Ziemi, którą znamy dziś. Naukowcy twierdzą, że biosfera, pożywienie i woda były całko…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO