De woningwet is niet bedoeld om te slopen - Fort Oranje dagvaardt gemeente Zundert

First published at 06:50 UTC on August 9th, 2022.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Potkaars, 6 augustus 2022

Gemeente Zundert nam in 2017 (tegen de zin van de eigenaren) camping Fort Oranje in bezit na een advies uitgebracht door advokatenkantoor AKD en ging over tot sloop. De eigenaren stellen dat die inbezitname en sloop onrec…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over