De ontmaskering van de rechtsstaat.

First published at 20:43 UTC on February 21st, 2021.

Nadat actiegroep Viruswaarheid de afgelopen week onverwacht succes behaalde in de rechtbank met het aanvechten van de avondklok was het land in rep en roer. Even leek het er op dat de democratische rechtstaat zegevierde over de autoritaire neigingen…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over