אנחנו לא הולכים לדבר על תאונות דרכים

First published at 12:46 UTC on August 10th, 2018.

השוטרים ממשטרת התנועה לא היו רוצים שנדבר על זה. היום, משטרת התנועה ותעשיית הדוחות שלה הם הנושא של השיחה, ואני כבר רואה איך שוטרי התנועה מתחילים לא לאהוב את זה. אנחנו לא הולכים לדבר על תאונות דרכים, מה גורם להן או איך למנוע אותן, אלא רק על ההרס והט...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+