Vaccinpass = Socialt kreditsystem?

First published at 07:48 UTC on November 29th, 2021.

I denna video beskrivs en möjlig händelseutveckling där vaccinpasset blir en del av ett socialt kreditpoäng-system liknande det som vi redan nu ser i Kina, där medborgarnas lydnad och beteende påverkar deras tillgång till olika samhällsfunktioner.

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over